Pustostany na rynku nieruchomości handlowych

Pod koniec 2015 roku wskaźnik powierzchni nieruchomości handlowych niewynajętych w ramach galerii czy centrów handlowych wyniósł 2,9%-3,1%. Obecny współczynnik pustostanów na największych 15 rynkach handlowych w Polsce jest nieco podwyższony od wcześniejszego wyniku i wynosi 3,3%.

Najwięcej powierzchni handlowej niewynajętej znajduje się w aglomeracjach o największym współczynniku nasycenia galeriami oraz centrami handlowymi, czyli tam gdzie poziom konkurencji na rynku handlowym bardzo się nasilił w ostatnim czasie (np. w Bydgoszczy). Najwyższy poziom wskaźnika pustostanów pośród ośmiu największych aglomeracji w naszym kraju odnotowano w Poznaniu (5,2%) i Łodzi (4%). Natomiast najniższym poziomem współczynnika mogą poszczycić się: aglomeracja warszawska (1,6%), a także szczecińska (2%). Ponadto wyraźną poprawę od zeszłego pomiaru odnotował Toruń, w którym wskaźnik pustostanów zmalał o 2,1 p.p. (3,1%). Na rynku handlowym obejmującym miasta o populacji do 399 tys. mieszkańców najwięcej powierzchni handlowej do wynajęcia zanotowały dwa miasta: Radom (9,3%) i Bydgoszcz (7,6%), natomiast najmniejszym wskaźnikiem wykazał się Lublin (2,1%).

Popyt na powierzchnie handlowe

fot. bigstockphoto.com

Do występowania pustostanów na rynku nieruchomości handlowych przyczyniają się: dalszy wzrost wskaźnika nasycenia galeriami i centrami handlowymi w polskich miastach (wysoka konkurencyjność) oraz silna presja zmniejszenia stawki czynszu, w tym oczekiwania partycypacji w kosztach aranżacji danej powierzchni handlowej czy nawet zwolnienia z czynszu na początku działalności firmy. Trendy oraz dane pochodzące z polskich miast oceniane są pozytywnie, szczególnie porównując je z danymi z USA, gdzie współczynnik powierzchni handlowych niewynajętych nie spada poniżej 11%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal