Co możesz zrobić, jeśli odkryjesz wady w wynajmowanym lokalu?

Umowa najmu lokalu bardzo często zawierana jest na czas określony, a to oznacza, że aby mogło dojść do jej wypowiedzenia, muszą zaistnieć określone w umowie najmu przesłanki. Z perspektywy najemcy ważne jest jednak, aby wiedzieć, że mimo, iż umowa została zawarta na czas określony, jeśli okaże się, że wydany lokal posiada wady, ma on prawo dochodzić od wynajmującego swoich roszczeń.

Przede wszystkim odpowiedzialność wynajmującego opiera się tu na zasadzie ryzyka i bez znaczenia jest czy wiedział on o wadzie czy też nie. Najemca natomiast ma prawo, na podstawie rękojmi za wady domagać się m.in. obniżenia czynszu najmu. Dotyczy to jednak sytuacji, w których najemca dowiedział się o wadach dopiero po zawarciu umowy najmu. Wadą taką może być np. brak cech lokalu, o jakich istnieniu wynajmujący zapewniał najemcę, uszkodzenie czy nieprawidłowe działanie znajdujących się w lokalu instalacji, mniejsza powierzchnia niżby to wynikało z umowy.

Giving House Keys

Jak najemca może zareagować na wady lokalu?

Jeśli w nieruchomości najemca wykrył wady, które obniżają jej przydatność do użytku, jaki strony określiły w umowie najmu, może on żądać stosunkowego obniżenia czynszu za okres, w jakim te wady występowały. Obniżenie ceny najmu nie jest dowolne, ale powinno być proporcjonalne do stopnia zmniejszenia użyteczności lokalu. O wadzie jednak najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wynajmującego, a obniżenia czynszu może żądać do czasu, do kiedy wada nie zostanie przez wynajmującego usunięta.

W przypadku wykrycia wady najemcy przysługuje także prawo do wypowiedzenia umowy najmu, może tego jednak dokonać jedynie w określonych przypadkach. Pierwszym jest ten, gdy w chwili wydania lokalu najemcy lokal posiadał wadę, która uniemożliwia jego wykorzystywanie zgodnie z zawartą umową najmu. Prawo do wypowiedzenia powstaje niezależnie od tego, czy wady są usuwalne czy nieusuwalne. Aby wypowiedzenie było skuteczne nie ma przy tym konieczności, by zawiadamiać o wadzie wynajmującego, czy też wzywać go do jej usunięcia.

Kolejna sytuacja następuje, gdy wady uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z lokalu komercyjnego powstały później, czyli po dniu wydania lokalu na wynajem. Umowę można wtedy wypowiedzieć, jeśli wynajmujący mimo wezwania do usunięcia wady, nie wywiązał się z tego obowiązku. Ostatnim przypadkiem jest prawo do wypowiedzenia, jeśli wady nie da się usunąć.

Prawo do roszczeń odszkodowawczych

Poza tym najemcy wobec wynajmującego przysługuje roszczenie odszkodowawcze, z tytułu rękojmi za wady, która powstaje wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej między stronami mowy najmu. Szkoda po stronie najemcy może polegać, np. na utraconym zarobku spowodowanym koniecznością zamknięcia lokalu w celu usunięcia z niego wady. W tej sytuacji najemca musi udowodnić, że doszło do powstania po stronie wynajmującego odpowiedzialności odszkodowawczej, a także jaka była w związku z tym poniesiona przez niego szkoda.

4 komentarze

  1. Od czerwca 2015 roku podpisaliśmy umowę najmu na budynek składający się z parteru i I piętra. Budynek jest naprawdę atrakcyjny. We wrześniu 2015 roku zakupiliśmy nowy energooszczędny piec renomowanej firmy. Po I miesiącu grzania po rozmowie z fachowcami stwierdziliśmy , ze są problemy z utrzymaniem odpowiedniej, wymaganej temperatury. Okazało się , że budynek z zewnątrz jest docieplony styropianem 10 cm ale nie ma ani grama styropianu na podłodze , na której są przyklejone płytki ceramiczne. Dotyczy to parteru niepodpiwniczonego. Czy mamy podstawy prawne do ubiegania się o odszkodowanie w wyniku ukrytych wad . Pozdrawiam

    • Wynajęłam dom nowy w którym wlasciciel zrobil podłogi i kuchnie po pół roku wyszła pleśń w pokojach a w piwnicyjednaścia sciana odpadał tynk własciciel po roku ocieplił.dach bonic nie było a ja wyrzucałam spleśniałe rzeczy z garderoby a córka cież ko zachorowała 2 wieku 19 lat na reumatoidalne zapalenie stawów.3 mies szpital i do końca rzycia ból.spuchnięte ręce inogi i leki na raka

  2. wynajołem lokal na gastronomie po paru miesiącach dowiedziałem sie że w lokalu jest szambo które włsciciel co jaki czs wypompowuje te szambo pompo do głownego odprowadzenia miasta i co ja mam zrobic napisałem do nie go o usunięcie wady a on grozi mi wypowiedzeniem a ja nie mam w tej chwili żadnego lokalu co mam z tym zrobić

  3. Odkryte wady po podpisaniu umowy,zerwana tapeta pod nia wilgoc,pleśń,to samo pod gumilotami…chce wypowiedziec umowę,na to sie nie pisaliśmy,czy ktos cos podpowie?nie bede komuś robjc gruntownego remontu,w umie jest zapis o drobnych naotawach ze strony najemcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal