Warto ubezpieczyć lokal na wynajem

Właściciele lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem główną uwagę skupiają na właściwym przygotowaniu umowy najmu, tak by jak najlepiej zabezpieczała ich interesy. Jednak umowa nie jest zabezpieczeniem na wszelkiego rodzaju wypadki losowe, które powinny być objęte ubezpieczeniem, zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę.

Specyfika niektórych rodzajów działalności zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenie powinno być dokonywane selektywnie, ale dla bezpieczeństwa – bezwzględnie dla każdej nieruchomości.

Ubezpieczenie nieruchomości

Z perspektywy wynajmującego, przed wyborem konkretnej polisy, należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów stałych i ruchomych znajdujących się w mieszkaniu. Przede wszystkim właściciel lokalu powinien sprawdzić stan wszystkich instalacji, by wykluczyć możliwość spowodowania przez nie szkód w lokalu, ale także w stosunku do znajdujących się w nim osób. Warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokryje ewentualne koszty związane z naprawieniem szkody wyrządzonej właśnie wobec osób trzecich. Dodatkowo polisa powinna być rozszerzona o najczęściej występujące wypadki, tj. od pożaru, zalania i kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie powinno obejmować również ruchomości znajdujące się w lokalu. Obecnie na rynku jest wiele firm oferujących polisy zawierające wszystkie wymienione przypadki.

Najemca natomiast powinien dla własnego bezpieczeństwa ubezpieczyć wszystkie wartościowe rzeczy, jakie będzie w lokalu przechowywał, w tym w szczególności dokumenty. Przydatne jest również ubezpieczenie OC, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę w lokalu, lub wobec osób trzecich, jeśli najemca przyczyni się do ich powstania, np. sąsiedni lokal zostanie zalany, ponieważ najemca nie zakręcił wody.

Wśród dostępnych na rynku ofert można znaleźć takie, które dbają zarówno o interesy wynajmującego i najemcy, jednak musi być to w polisie precyzyjnie wskazane, a strony mogą w takim wypadku podzielić między sobą koszty opłacanych składek. Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji zrobić rekonesans wśród firm ubezpieczeniowych, ponieważ spełniając dodatkowe warunki można czasem uzyskać niższe składki, np. kiedy lokal będzie wyposażony w drzwi antywłamaniowe z odpowiednimi zamkami. W tej sytuacji strony również mogą dojść między sobą do porozumienia i podzielić się kosztami remontu, w efekcie którego obie skorzystają. Kwestie związane z ubezpieczeniem najlepiej ustalić przed podpisaniem umowy najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal