Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny?

Społeczny Fundusz Klimatyczny (SFK) to nowa inicjatywa, której celem jest wspieranie sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie. Powstał z myślą o tych, na których najmocniej wpłyną zmiany związane z nowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, czyli ETS dla budynków i transportu drogowego. Celem tego funduszu jest pomoc w złagodzeniu skutków finansowych tychże zmian, a zwłaszcza dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw.

Kto jest beneficjentem Społecznego Funduszu Klimatycznego?

Jak się okazuję, jednym z głównych beneficjentów tego funduszu będą gospodarstwa domowe, które znajdują się w trudnej sytuacji. Mowa tutaj o osobach borykających się z ubóstwem energetycznym, czyli brakiem dostępu do tańszych i bardziej ekologicznych źródeł energii. W praktyce oznacza to, że nie stać ich na remonty, które mogłyby poprawić efektywność energetyczną ich domów, a tym samym obniżyć rachunki za energię. Dofinansowanie z SFK pozwoli im na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji.

Również mikroprzedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie ze strony Społecznego Funduszu Klimatycznego. Małe firmy często nie mają wystarczających środków na inwestycje w bardziej ekologiczne technologie lub modernizację budynków. Dzięki funduszowi będą mogły sfinansować niezbędne prace, co pomoże im nie tylko zmniejszyć emisję CO2, ale ponadto obniżyć koszty operacyjne.

Co jeszcze przewiduje ten fundusz?

Fundusz przewiduje także pomoc dla użytkowników transportu, którzy zmagają się z wysokimi kosztami bądź brakiem dostępu do ekologicznych środków transportu. Osoby te nierzadko nie mogą sobie pozwolić na zakup bezemisyjnych samochodów, a transport publiczny nie zawsze jest dla nich dostępny. SFK ma na celu wsparcie tych osób, żeby mogli korzystać z bardziej zrównoważonych form transportu.

Działalność Społecznego Funduszu Klimatycznego rozpocznie się w 2026 roku, rok przed planowanym rozszerzeniem systemu ETS na budynki i transport drogowy. Jego wartość szacowana jest na 86,7 miliarda euro, z czego 25% ma pochodzić z zasobów krajowych, a reszta z licytacji uprawnień pochodzących z ETS II.

Poprawienie efektywności energetycznej budynków i nie tylko

Środki z funduszu będą przeznaczone na różnorodne projekty. Przede wszystkim na renowacje budynków, które poprawią ich efektywność energetyczną. Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii, co jest bardzo ważne w walce ze zmianami klimatycznymi. Kolejnym celem będzie dekarbonizacja budynków, czyli ograniczenie emisji CO2, a osiągnąć to można m.in. poprzez instalację nowoczesnych systemów grzewczych.

Fundusz przewiduje również wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, co jest niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Dzięki SFK zwiększy się dostęp do bezemisyjnych pojazdów oraz rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego. W planach jest również rozwój rynku używanych pojazdów elektrycznych, co uczyni je bardziej dostępnymi dla szerszej grupy odbiorców.

Społeczny Fundusz Klimatyczny to bardzo ważna inicjatywa, która ma pomóc w sprawiedliwej transformacji energetycznej. To wsparcie nie tylko dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw czy użytkowników transportu, ale też dla rozwoju innowacji technologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal