Na czym polega krótkoterminowy najem biura?

W dobie zmian standardów pracy, gdy nie ma potrzeby czy też nakazu spędzania w biurze ośmiu godzin, a także gdy pracownicy muszą być bardziej mobilni, a pracodawcy elastyczni, coraz częściej wynajem lokalu dla firmy na długi okres przestaje być opłacalny. Z tego powodu coraz więcej wynajmujących decyduje się na podpisywanie umów najmu krótkoterminowego.

Jest to jednak pojęcie nieostre, ponieważ ciężko stwierdzić, jaki okres najmu należy uznać za krótki. Przyjmuje się, że jest to czas od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale także wynajem lokalu w niepełnym wymiarze czy coraz popularniejszy – wynajem na doby.

Na czym polega krótkoterminowy najem biura

O ile pierwszy przypadek jest dość jasny i nie wymaga tłumaczenia, to wynajem na doby jest na polskim rynku usługą stosunkowo nową i dla wielu nieznaną. Zgodnie z umową najmu wynajmujący oddaje w używanie lokal lub jego część, np. stanowisko biurowe, najemcy w określonych w umowie dniach, np. w każdy poniedziałek. Z takich form najmu korzystają mali przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których nie stać na wynajmowanie biura, albo firmy, których pracownicy przemieszczają się między różnymi miastami. Ten rodzaj najmu stosowany jest w biurowcach, rzadziej przez prywatnych właścicieli lokali.

Wymaga to bowiem większego nakładu pracy i poświęconego czasu niż najem długoterminowy, dlatego aby inwestycja była rentowna, wynajmujący powinien posiadać kilka stanowisk czy lokali, które może wynajmować jednocześnie, by uniknąć długich przestojów w braku najemców.

Jednak zarówno najem lokalu, jak i najem pojedynczego stanowiska wymaga sporządzenia stosownych umów. Aby wynajmujący właściwie zabezpieczył swoje interesy, powinien dopilnować, by znalazł się w niej precyzyjny zapis dotyczący czasu i formy korzystania z lokalu. Jeśli najem ma charakter cykliczny, należy także wskazać termin obowiązywania umowy. Wtedy również, ale także gdy najem jest jednorazowy, właściciel lokalu powinien zażądać od najemcy kaucji, na pokrycie ewentualnych szkód i roszczeń. Ponadto umowa taka musi czynić zadość wszystkim wymaganiom przewidzianym dla umowy najmu i dla bezpieczeństwa zostać sporządzona w formie pisemnej.

Oczywiście w tej sytuacji nie ma mowy, aby najemca zaadaptował lokal na swoje potrzeby i dokonywał w nim własnych aranżacji, gdyż cofnięcie tych zmian spowoduje po stronie wynajmującego dodatkowe koszty i odsunie w czasie wprowadzenie się do lokalu nowej firmy.

Aby zwiększyć szansę na zdobycie klienta, a także zwiększyć własne zyski, wielu najemców przy najmie krótkoterminowym zapewnia usługi dodatkowe, za które oczywiście pobierane są opłaty. Od infrastruktury telekomunikacyjnej poczynając, do możliwości korzystania z sekretariatu, recepcji, sali konferencyjnej, aż do możliwości wpisania adresu lokalu jako adresu korespondencyjnego firmy, i obsługiwanie poczty podczas nieobecność najemcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal