Jak znaleźć profesjonalnego agenta nieruchomości?

Nie tak dawno temu zawód pośrednika nieruchomości wymagał uzyskania licencji, zdobycia wiedzy i doświadczenia przez rozpoczęciem pracy. Jednak po deregulacji zawodów przeprowadzonej w 2014 roku dostęp do wykonywania tej profesji stał się mniej restrykcyjny, a zmniejszone wymagania dla kandydatów spowodowały, że na rynku poza wyspecjalizowanymi agentami nieruchomości pojawili się także mniej rzetelni, a często zwyczajnie nieprzygotowani pośrednicy, którzy wpływają na pogorszenie ogólnej opinii o tym zawodzie. Trafienie na taką osobę może skończyć się przykrymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim finansowymi, dlatego znalezienie profesjonalnego agenta po deregulacji może stanowić nie lada wyzwanie.

Poszukiwania warto zacząć od przeszukania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości prowadzonego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Instytucja ta zgromadziła dane już około 6 tysięcy pośredników w obrocie nieruchomościami, cechujących się wiedzą, doświadczeniem oraz najwyższymi standardami wykonywania zawodu. Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Federacji osoby korzystające z usług pośrednika nie zawsze proszą o pokazanie licencji, nie pytają również o posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, które w razie błędu popełnionego przez pośrednika pokryłoby powstałą po ich stronie szkodę.

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

fot. dolgachov/bigstockphoto.com

Jednocześnie wielu klientów biur nieruchomości skarży się, że nieprofesjonalne i nieetyczne zachowanie występuje częściej niż przed wprowadzeniem deregulacji. Jednakże Federacja otrzymuje w większości skargi dotyczące pośredników nielegitymujących się licencją Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a co za tym idzie – nie jest ona organem kompetentnym, by te zarzuty badać.

Przed podpisaniem umowy z pośrednikiem warto więc zajrzeć na stronę www.rejestr.pfrn.pl i tam zasięgnąć informacji o osobach zajmujących się zawodowo doradztwem w obrocie nieruchomościami. Znajdujące się w bazie osoby przedtem muszą spełnić wymagania regulaminu nadawania licencji oraz przyjąć zobowiązania wynikające z przyjętego przez PFRN Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości, który swą treść opiera na Europejskim Kodeksie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości zatwierdzonym przez Europejską Radę Nieruchomości.

Pośrednicy figurujący w rejestrze posiadają w nim własny profil, na którym można znaleźć wpis o posiadanym ubezpieczeniu OC, czy świadczonych usługach. Federacja wyrywkowo weryfikuje te informacje, a obecnie posiada już dane niemal 6 tysięcy osób. Należy pamiętać, że w rejestrze PFRN znajdują się dane wyłącznie pośredników, którzy zgodzili się dobrowolnie przyjąć zasady wynikające z Kodeksu Etyki, zatem nie jest to rejestr wszystkich działających na rynku osób. Z tego powodu nie jest możliwe zweryfikowanie przez Federację działalności agenta, który takiego zobowiązania nie przyjął, ponieważ licencje nadawane przez państwo przed deregulacją z dniem 1 stycznia 2014 roku straciły ważność.

Szukając biura na wynajem za pomocą pośrednika nieruchomości, by nie narazić się na problemy, należy więc pamiętać o dwóch zasadach:

  1. Sprawdzić, czy osoba taka posiada ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowym wymogiem dla wykonujących ten zawód, pamiętając przy tym, że pośrednik ma również obowiązek na prośbę klienta okazać dowód posiadania takiego ubezpieczenia.
  2. Sprawdzić, czy znajduje się on w rejestrze PFRN – utworzenie profilu w tym miejscu i zobowiązanie się do przestrzegania zasad wynikających z kodeksu etyki jest bowiem potwierdzeniem kompetencji, doświadczenia, ale także rzetelności, profesjonalizmu i przestrzegania najwyższych standardów wykonywania zawodu pośrednika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal