Czy każda nieruchomość nadaje się na lokal gastronomiczny?

Prowadzenie działalności gastronomicznej obwarowane jest licznymi przepisami i zasadami, od których przestrzegania zależy pozytywna decyzja różnych uprawnionych organów zezwalająca na jej rozpoczęcie. Restrykcyjne wymagania uzasadnia przede wszystkim potrzeba ochrony zdrowia, a w zawiązku z tym kontroli warunków, w jakich żywność jest produkowana, przetwarzana i wydawana.

 

Lokal gastronomiczny

fot. erwinova/bigstockphoto.com

Aby dany lokal nadawał się na działalność gastronomiczną musi więc spełnić szereg wymogów, a przepisy szczegółowe określają między innymi kwestie takie jak:

  • stan techniczny budynków, pomieszczeń, w których odbywa się produkcja i obrót żywnością,
  • stan techniczny instalacji w nieruchomości,
  • jakość wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych,
  • gromadzenie i przechowywanie odpadów,
  • rodzaj, stan i klasa urządzeń i narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywania działalności.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczby klientów, od tego czy będzie to produkcja posiłków na dostawę czy do spożywania na miejscu, zależą konkretne decyzje dotyczące lokalu. Przede wszystkim jego wielkości. Aby lokal mógł pełnić funkcję gastronomiczną, poza główną salą i barem musi mieć odpowiednio duże zaplecze, w którym poza miejscem przeznaczonym do produkcji żywności znajdzie się również powierzchnia na szatnię i węzeł sanitarny dla personelu, pomieszczenie socjalne, porządkowe, magazyny chłodzone i niechłodzone, pomieszczenia do obróbki wstępnej, miejsce do dezynfekcji jaj, kuchnia główna, zmywalnia naczyń, wydawalnia gotowych potraw. Pomieszczenia te nie mogą być zlokalizowane w przypadkowym porządku, ale podzielone zgodnie z zasadami funkcjonalności oraz podziałem na strefy brudne i czyste, tak by drogi między nimi się nie krzyżowały. Dodatkowe wymagania narzucane przez przepisy dotyczą wielkości tych pomieszczeń i odległości pomiędzy urządzeniami technologicznymi. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności z części tych pomieszczeń można zrezygnować.

Wielość przepisów oraz ich niejasne sformułowanie powoduje, że interpretacja ich treści może być odmienna między inspektorami sanepidu, stąd wymogi te mogą się nieco różnić w obrębie innych miast.
Ważnym elementem determinującym czy dany lokal może zostać przeznaczony na działalność gastronomiczną jest kwestia wentylacji mechanicznej. Wymiana powietrza powinna być zapewniona z uwzględnieniem potrzeb użytkowania i funkcji pomieszczeń, przy czym pomieszczenia o różnych wymaganiach sanitarnych nie mogą zostać podłączone do wspólnego ciągu wentylacji mechanicznej.

Szczegółowe opisanie wszystkich warunków, jakie musi spełniać lokal gastronomiczny zajęłoby z pewnością kilka stron, jednak podsumowując: w lokalu, który nie spełnia tych warunków, jeśli nie jest możliwe jego dostosowanie, nie może być prowadzona działalność gastronomiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal