Zlicytuj lokal na aukcji komorniczej

Kupno nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej, może okazać się dobrą okazją do nabycia lokalu w cenie niższej od ceny rynkowej. Zgodnie z przepisami egzekucja nieruchomości odbywa się poprzez jej sprzedaż w drodze licytacji, której termin wyznacza komornik na wniosek wierzyciela.

Wyznaczenie terminu poprzedzone jest sporządzeniem opisu i oszacowania lokalu przez biegłego, który na podstawie zgromadzonej dokumentacji określa jego cenę szacowaną. Ogłoszenia o licytacji nieruchomości dokonuje komornik w drodze obwieszczenia publicznego, poprzez umieszczenie informacji w gmachu sądu, lokalu organu gminy i w poczytnym w danym regionie dzienniku. Takie informacje często umieszczone są także na stronach internetowych komorników, którzy prowadzą egzekucje z nieruchomości położonych w obszarze ich właściwości terytorialnej oraz w internetowych wyszukiwarkach licytacji.

Zlicytuj lokal na aukcji komorniczej

Jeśli dojdzie do licytacji lokalu, osoby chcące wziąć w niej udział zobowiązane są do złożenia rękojmi równej wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania. Suma ta zostanie zwrócona w sytuacji, jeśli licytującemu nie zostanie udzielone przybicie, innymi słowy, jeśli jego oferta zostanie przebita i nie wygra licytacji. Jeśli zaś udzielono przybicia, powyższa suma zostanie zaliczona na poczet ceny, za którą licytujący nabędzie nieruchomość.

W pierwszym terminie lokal wystawiany jest za ¾ sumy oszacowania. Udział i ilość osób mogących wziąć udział w licytacji jest otwarta, poza ograniczeniami określonymi w przepisach. Jednocześnie może zdarzyć się, że zainteresowana kupnem będzie wyłącznie jedna osoba. Wtedy nabędzie ona nieruchomość w cenie 75% wartości rynkowej. Po wygraniu licytacji licytujący powinien w terminie 2 tygodni przelać kwotę wylicytowaną pomniejszoną o uiszczoną rękojmię na rachunek bankowy sądu. Uchybienie temu terminowi powoduje, że przybicie traci moc, a wpłacona rękojmia nie podlega zwrotowi, w interesie kupującego jest więc tego obowiązku dotrzymać.

Nie zawsze lokal użytkowy zostanie sprzedany w wyznaczonym pierwszym terminie. W takim wypadku wierzyciel może złożyć wniosek o wyznaczenie kolejnego terminu, a cena wywoławcza tym razem wynosić będzie dwie trzecie sumy oszacowania. W tej sytuacji jeśli liczba licytujących nie będzie duża, cena zakupu może okazać się jeszcze bardziej atrakcyjna, a kupujący może oszczędzić około 33% ceny lokalu, która byłaby za niego wyznaczona na rynku.

Do roku 2012 r. dłużnicy zabezpieczali się przed egzekucją z nieruchomości zawierając długotrwałe umowy najmu lub dzierżawy lokali, tym samym zainteresowanych kupnem nie było wielu. Po nowelizacji przepisów, po nabyciu lokalu użytkowego, nowy właściciel wstępuje w pełnię praw poprzedniego właściciela i jednocześnie ma prawo wypowiedzenia takiej umowy w terminach określonych w aktach prawnych. Nabycie nieruchomości w taki sposób stanowi więc atrakcyjny sposób, na kupno lokalu mocno poniżej jego prawdziwej wartości. Takie lokale są niejednokrotnie przystosowane do prowadzenia działalności, co może przyczynić się do jeszcze większych oszczędności, dlatego decydując się na zakup lokalu użytkowego, warto zapoznać się z aktualnymi obwieszczeniami o licytacjach nieruchomości w interesującym nas regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal