Zalety nieruchomości typu build to suit

Nieruchomości powstające zgodnie z trendem build to suit (BTS), są inwestycjami projektowanymi i budowanymi zgodnie z potrzebami konkretnego klienta. Spełniają szereg oczekiwań związanych między innymi z:

  • lokalizacją, której wybór jest absolutnie dowolny i zależy od wielu czynników, jak rodzaj wykonywanej działalności, odległość od jakiegoś punktu czy dostępności gruntu, ponieważ nieruchomość może powstać zarówno na gruncie będącym własnością dewelopera, jak i na gruncie inwestora, dla którego lokal powstaje,
  • wielkością lokalu, która jak wyżej uzależniona jest od kilku czynników, jednak daje inwestorowi komfort wybrania jego wielkości i dostosowania poszczególnych pomieszczeń do własnych potrzeb,
  • wyboru dogodnej formy współpracy, w postaci umowy najmu lokalu/nieruchomości lub zlecenia budowy obiektu celem kupna,
  • funkcją obiektu, która jest dostosowywana do rodzaju prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb klienta.

Maksymalizacja obustronnych korzyści

Celem tego typu współpracy jest maksymalizacja rozsądnego zarządzenia przestrzenią nieruchomości przy uwzględnieniu szeregu kryteriów wyznaczonych przez najemcę czy kupca. Prawidłowe zorganizowanie przestrzeni lokalowej wpływa także na zwiększenie wydajności i podniesienie poziomu procesu produkcji. Najemca decyduje o wyglądzie nieruchomości już na etapie projektu, dowolnie kształtując poszczególne elementy lokalu, dzięki czemu zyskuje powierzchnię, którą będzie mógł jak najefektywniej wykorzystać.

Przy budowie projektów BTS także czas realizacji zostaje zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb klienta. Mimo iż na początkowym etapie powierzchnie biurowe „na miarę” mogą wydawać się droższym przedsięwzięciem niż klasyczny najem lokalu, to w perspektywie długofalowej należy pamiętać o korzyściach z tego płynących. Przede wszystkim zaaranżowanie i wykorzystanie powierzchni dostosowane do rodzaju działalności zoptymalizuje koszty eksploatacyjne i produkcyjne. Ponadto w przypadku najmu lokalu już wybudowanego, najemca musi liczyć się także z kosztami aranżacji wnętrza na własne potrzeby, co nie zawsze jest całkowicie możliwe, chociażby ze względów technicznych, i niekoniecznie musi oznaczać krótszy czas oddania lokalu do użytku.

biurowiec

Inwestycja w obiekty „szyte na miarę” niesie za sobą także korzyści na polu ekologicznym, ponieważ inwestor ma również dobrowolność, oczywiście w granicach sztuki budowlanej, na zastosowanie wybranych przez siebie materiałów i rozwiązań technologicznych. Jeśli ochrona środowiska nie jest klientowi obojętna, może zastosować szereg technologii zmniejszających zużycie energii, efektywne jej wykorzystanie czy pozyskiwanie, a także materiały izolacyjne i ocieplające budynek, a nawet systemy zarządzające oświetleniem. W ogólnej perspektywie widocznie zwiększa to oszczędności związane z eksploatacją.

Nieruchomości typu build to suit wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. Z tego powodu operator stale współpracuje z wykonawcami na każdym etapie realizowanie projektu, a wyspecjalizowane firmy poza doradztwem w zakresie budownictwa, służą także pomocą w wyborze lokalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal