Wizja lokalna przed wynajmem nieruchomości

Umowy najmu lokali użytkowych z reguły są podpisywane na okresy dłuższe niż umowy najmu lokali mieszkalnych, toteż przygotowanie się do jej zawarcia warto poprzedzić dokładnym zbadaniem sytuacji techniczno-prawnej lokalu, by nie narazić się na niemiłe konsekwencje ciągnące się przez niekrótki okres trwania umowy.

Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia formalności związanych z nieruchomością. W tym celu można poprosić jej właściciela o okazanie dokumentów potwierdzających jego tytuł prawny do lokalu. Ponadto uczciwy wynajmujący na żądanie powinien zdradzić numer księgi wieczystej nieruchomości, którą można później bezpłatnie przejrzeć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Znajdują się tam informacje o właścicielu, ewentualnych obciążających nieruchomość prawach osób trzecich, czy o toczących się z niej egzekucjach. Jeśli w imieniu wynajmującego umowa ma zostać podpisana przez pełnomocnika lub pośrednika, nie bójmy się zażądać okazania stosownego umocowania do jego reprezentacji.

Wynajem lokalu uzytkowego

fot. auremar/bigstockphoto.com

Inne dokumenty, o jakie należy zapytać, wynikają z charakteru działalności, jaka ma być w danym lokalu prowadzona. Jeśli będzie to działalność uciążliwa warto dowiedzieć się, jak na tę kwestię zapatrują się właściciele sąsiednich lokali. Zdarza się, że nieruchomości użytkowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie, a nawet wewnątrz budynków mieszkalnych, wtedy prowadzenie działalności może być utrudniane przez żądających ciszy i spokoju mieszkańców. Jeśli jednak wyrazili oni taką zgodę, można spytać wynajmującego, czy zostało to pisemnie potwierdzone. Jeśli zaś lokal znajduje się w budynku zarządzanym przez spółdzielnię lub wspólnotę, warto dodatkowo zajrzeć do ich regulaminu.

W związku z tym, że umowy najmu tego typu nieruchomości zawierane są na okresy kilkuletnie, w ciągu których wiele może się wydarzyć, jeśli nie jest ona zlokalizowana w ścisłej miejskiej zabudowie zaleca się spojrzeć także na lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli bowiem urzędnicze plany co do terenu obejmującego okolicę, a nawet samą nieruchomość są sprzeczne z interesem najmującego, może on być narażony na konieczność wcześniejszego zwolnienia lokalu, co wiąże się z dużymi niedogodnościami i dodatkowymi kosztami.

Wynajmujący na życzenie potencjalnego najemcy powinien okazać także dokumenty potwierdzające ubezpieczenie nieruchomości od różnych zdarzeń. Nie należy zapominać o pytaniach i dokumentach potwierdzających stan techniczny lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal