Wady i zalety najmu w galerii handlowej

Wynajem lokalu w galerii handlowej z pewnością niesie ze sobą szereg korzyści, ale jednocześnie wymaga dostosowania się do zapisów umów i regulaminów narzuconych przez centra, które nie podlegają negocjacji.
Do niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania należy duża ilość klientów odwiedzających takie miejsca, co siłą rzeczy przełoży się na większą liczbę potencjalnych klientów. Ponadto duże centra organizują sezonowe kampanie reklamowe, co nie wymaga od przedsiębiorcy wysiłku wkładanego w ściągnięcie klientów do swojego biura, tak jakby to miało miejsce w każdej innej lokalizacji. Oznacza to także redukcję kosztów związanych z marketingiem. Dodatkowo im bardziej prestiżowe i modne jest centrum, w którym lokal jest wynajmowany, tym bardziej wzrasta renoma samej firmy. Korzystając z takiego lokalu pozbywamy się również problemów związanych z naprawami, częściowo remontami, przeglądami czy innymi pracami konserwatorskimi, ponieważ obiekty handlowe posiadają z reguły własne zespoły zajmujące się sprawami technicznymi.

 

Shopping Mall

Wady wynajmu w galerii handlowej

Jednak lokal do wynajęcia w galerii ma także swoje wady. Przede wszystkim jest nią dość wysoka cena miesięcznego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, która wzrasta wraz z prestiżem samego obiektu. Centra kwestie czynszów ustalają samodzielnie, a czasami podlegają one pewnym negocjacjom, jednak nie jest to regułą. Dodatkowo powszechnie spotykaną praktyką jest pobieranie dodatkowego czynszu stanowiącego umówiony procent od obrotów danej firmy. Wymaga to co miesięcznego raportowania o stanie przychodów, przedstawiania dokumentów fiskalnych itp., a niewywiązanie się z tych obowiązków powoduje nałożenie na najemcę sankcji finansowych.
Kolejną przeszkodą w bezstresowym prowadzeniu interesu w centrum handlowym może być sam moment odbioru lokalu, który posiada wady czy usterki, co w przypadku nowo powstających budynków jest niestety często spotykane. Oczywiście wynajmujący ma obowiązek usunięcia usterek na własny koszt, jednak w umowie najczęściej widnieje zapis, że nie jest on zobowiązany konkretnym terminem, lub też ma możliwość jego przesunięcia, np. ze względu na charakter usterek i problemy w ich usunięciu.
Zbliżając się do podjęcia decyzji, trzeba wziąć pod uwagę, że wynajmując lokal w centrum handlowym, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów regulaminu i umowy. Prowadzenie sklepu czy biura w takim miejscu wiąże się z pracą przez 12 godzin dziennie, o 21 lub 22 kończąc. Niezbędne jest więc właściwe zarządzanie personelem, a także jest odpowiednia ilość, ponieważ jak w innych wypadkach, niewywiązanie się z tego zapisu i np. otwarcie sklepu z opóźnieniem będzie skutkowało karami finansowymi. Praca w centrum handlowym oznacza także pracę w niedziele i inne dni wolne.
Podejmując decyzję o wyborze lokalizacji swojej firmy należy dokonać bilansu ewentualnych zysków i strat, a także dokładnie zapoznać się z regulaminem obiektu, który bierzemy pod uwagę. Sytuacja przedsiębiorcy jest zdecydowanie mniej uprzywilejowana, ale nie oznacza to, że nie ma on prawa negocjować warunków zawieranej umowy. Dodatkowo wybór takiego wynajmu jest zobowiązaniem co najmniej kilkuletnim, dlatego nie można takiej decyzji podjąć zbyt pochopnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal