Umowa przednajmu (pre-let)

Umowa przednajmu (pre-let) jest takim rodzajem dokumentu, który podpisywany jest jeszcze na etapie projektu czy budowy obiektu biurowego. Najemca może wówczas wybrać sobie dowolną powierzchnię oraz jej konfigurację w danym biurowcu, zaś deweloper często dorzuca do tego upusty na wynajem powierzchni lokalowej.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju transakcji jest uzgodnienie wszystkich warunków prawnych oraz finansowych docelowego najmu, a także jednoczesne doprecyzowanie i określenie mechanizmów ewentualnego wycofania się z umowy najemcy jeszcze na etapie deweloperskim. Najistotniejsza dla umów o charakterze pre-let jest realizacja inwestycji dostosowanej do potrzeb konkretnego kontrahenta. Dlatego też najczęściej są one zawierane już na etapie przygotowywania projektu w celu zagwarantowania najemcy jak największego wpływu na cały proces inwestycyjny, żeby tworzony budynek w pełni spełniał jego oczekiwania.

Umowa najmu

Na podpisanie umowy przednajmu decydują się zwykle firmy świadczące wysoko wyspecjalizowane usługi, które dbają o swoich pracowników i chętnie wybierają budynki nowoczesne, dobrze wyposażone technologicznie oraz zorganizowane zgodnie z najnowszymi trendami.

Deweloperzy decydują się na umowy przednajmu w sytuacjach, kiedy banki finansujące ich inwestycje biurowe wymagają od nich, by część powierzchni była już wynajęta na zasadach pre-let, zanim jeszcze zostanie uruchomione finansowanie na budowę biurowca. Tego rodzaju kontrakty są korzystne dla każdej ze stron, gdyż deweloper, czyli właściciel budynku ma gwarancję, że wybudowany przez niego obiekt będzie w pełni skomercjalizowany i że pozyska on środki bankowe na realizację inwestycji, natomiast najemca ma zabezpieczone pełne dostosowanie obiektu do jego potrzeb i wymagań.

Transakcja pre-let, czyli najem powierzchni biurowej, który strony umowy uzgadniają jeszcze zanim jeszcze biurowiec zostanie wybudowany obarczona jest również ryzykiem. Najemca bowiem decyduje się na wynajem czegoś, co de facto jeszcze nie istnieje. Nie ma on pewności czy dany biurowiec zostanie na 100% wybudowany w określonym terminie i w planowanej jakości. Musi on także pamiętać o tym, że umowne prawo odstąpienia bądź kary umowne nie zastąpią wieloletniej transakcji, na którą liczyły obie strony umowy pre-let.

Odpowiednio sformułowana umowa będzie jednak motywować wynajmującego do prawidłowego wykonania obiektu biurowego, a w razie jego niepowodzenia najemca będzie mógł się wycofać, a następnie dochodzić rekompensaty. Podczas podpisywania pre-let warto zwrócić uwagę na określenie precyzyjnych zapisów wskazujących punkty kontrolne (zakończenie poszczególnych etapów budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), które określają z jakich uprawnień najemca może skorzystać w przypadku, gdy deweloper nie wywiązuje się z harmonogramu budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal