Świadectwa charakterystyki energetycznej – co się zmienia od 28 kwietnia 2023 r.?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który dostarcza informacji na temat zapotrzebowania nieruchomości na energię elektryczną. Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 28 kwietnia 2023 r., świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie zarówno mieszkania, jak i lokalu komercyjnego, bądź całego budynku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że obowiązek przekazywania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie lokalu pozwoli najemcy lub nabywcy zapoznać się z kosztami zużycia energii, które będzie musiał ponosić w czasie użytkowania nieruchomości. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego nakłada na właścicieli nieruchomości lub zarządców budynków obowiązek przekazania osobie kupującej lub wynajmującej lokal lub budynek świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przepisy, które wejdą w życie 28 kwietnia 2023 r., nie dotyczą właścicieli już istniejących budynków i lokali, którzy wykorzystują je jedynie na własny użytek. Świadectwo charakterystyki energetycznej będą musieli sporządzić dopiero w momencie sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości. Z kolei jeśli chodzi o nowe budynki, zgodnie z nowelizacją ustawy do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, trzeba będzie dołączyć świadectwo energetyczne. Wyjątek stanowią domy o powierzchni nieprzekraczającej 70 mkw.

Zarządcy lub właściciele nieruchomości komercyjnych, którzy podczas sprzedaży lub najmu lokalu nie przekażą nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mogą zapłacić karę grzywny z tytułu wykroczenia. Podczas sprzedaży nieruchomości świadectwo energetyczne musi zostać przedstawione u notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego. Osoba, która wynajmuje lokal, powinna otrzymać kopię świadectwa podczas zawierania umowy najmu. Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe, a najemca lub nabywca nie może zrezygnować z otrzymania tego dokumentu. W sytuacji, gdy przedmiotem ogłoszenia o lokalu na sprzedaż lub do wynajęcia jest nieruchomość, która posiada już świadectwo energetyczne, w treści ogłoszenia powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię oraz jednostkowa wielkość emisji dwutlenku węgla.

Świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, jeśli nieruchomość nie podlegała remontom i modernizacjom, które wpłynęłyby na zmianę jej zapotrzebowania na energię, takim jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła czy docieplenie nieruchomości. Jeśli przeprowadzono tego typu prace budowlane, wówczas należy sporządzić nowe świadectwo energetyczne, aby zawarte w nim informacje, zgodne były ze stanem faktycznym. Właściciele nieruchomości, którzy mają już taki dokument, nie muszą wnioskować o nowy w związku ze zmianą przepisów, jeśli ten, który posiadają, wciąż jest ważny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal