Rynek nieruchomości komercyjnych w 2019 roku – jakie będą trendy?

Rynek nieruchomości komercyjnych znajduje się obecnie w pełnym rozkwicie, a szacuje się, że po dwóch rekordowych latach najbliższe miesiące mogą być jeszcze lepsze.

Analiza rynku przeprowadzona przez firmę Savills mówi o dominacji sześciu głównych trendów:

  • wysokim popycie na nieruchomości biurowe położone w centrach miast,
  • rozwoju modelu biura jako usługi,
  • zainteresowanie budynkami wielofunkcyjnymi,
  • rosnącym popycie na nieruchomości magazynowe,
  • inwestycjach w mieszkania na wynajem,
  • nadwyżce popytu nad podażą atrakcyjnych aktywów.

cherezoff/bigstockphoto.com

Najlepsze nieruchomości biurowe znajdują się w Niemczech oraz największych ośrodkach Europy południowej i środkowo-wschodniej i to one będą najczęściej wybierane przez inwestorów. Nieruchomości magazynowe natomiast najatrakcyjniejsze są w Polsce, Czechach i Rumunii. Przemawiają za tym stosunkowo niskie ceny, a przy tym wysoka jakość takich obiektów.

W Polsce poprzedni rok na rynku nieruchomości komercyjnych należy zaliczyć do rekordowych, a prognozy na rok 2019 są równie optymistyczne. Inwestorzy mają szansę na wzrost wartości nieruchomości, co będzie efektem ubocznym wymuszonych podwyżek czynszów. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem cen materiałów budowlanych. Nie zmieni to faktu, że nieruchomości komercyjne nawet w centrum Warszawy będą nadal w atrakcyjnych, w porównaniu do największych rynków europejskich, cenach.

Zgodnie z raportem Savills obecnie w Europie mamy do czynienia z najmniejszą liczbą pustostanów w sektorze biurowym w historii. Dyrektor zarządzający Tomasz Buras zauważa: „wysoka aktywność inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych może w tym roku zaowocować absolutnie rekordowym wolumenem transakcji. Nieruchomości zlokalizowane w Polsce są pożądanym produktem inwestycyjnym. Przekłada się to na kompresję stóp kapitalizacji, które w 2018 r. spadły w sektorze biurowym poniżej, dotychczas nieprzekraczalnej bariery 5%. Pomimo optymistycznych prognoz na najbliższe 12 miesięcy i chęci uniknięcia efektu samospełniającej się przepowiedni, w przyszłym roku prawdopodobnie będzie dało się już dostrzec pierwsze symptomy zwiększonej ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W związku z tym możemy obserwować chęć dywersyfikacji portfeli i tym samym rosnącą popularność nieruchomości magazynowych oraz alternatywnych klas aktywów”.

Wśród alternatywnych klas aktywów pojawią się na większą skalę domy senioralne, prywatne akademiki, czy apartamenty na instytucjonalny wynajem. Są to produkty inwestycyjne coraz bardziej pożądane przez inwestorów, które dopiero wchodzą na rynek polski. Najbliższe miesiące mają być również sprawdzianem dla wspólnych powierzchni biurowych, czyli coworków, które na świecie cieszą się dużą popularnością. Nie wiadomo jeszcze, czy trend ten przyjmie się również u nas.

W 2019 wzrośnie także konkurencja między ośrodkami miejskimi, które walczyć będą o przyciągniecie jak największej liczby zagranicznych inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal