Rynek nieruchomości handlowych według raportu PKO BP

Na początku listopada PKO BP przedstawił raport przygotowany przez Departament Analiz Ekonomicznych, dotyczący rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Wynika z niego, że po zniesieniu lub złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, gospodarka odbudowuje się szybciej, niż zakładano jeszcze na początku roku. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu?

Na koniec czerwca 2021 r. polski rynek nieruchomości handlowych kształtował się następująco: zdecydowanie dominowały centra handlowe, stanowiąc 84,6 proc. zasobów nowoczesnej powierzchni handlowej, 13,3 proc. zasobów powierzchni zajmowały parki handlowe, a centra outletowe jedynie 2,1 proc. Widoczny jest wzrost udziału parków handlowych, ponieważ w porównaniu z pierwszą połową roku 2020, stanowiły one 10 proc. zasobów powierzchni handlowej ogółem. Analitycy przewidują, że do końca przyszłego roku, nadal będziemy obserwować wzrost znaczenia parków handlowych. Obecnie bardzo wiele tego typu obiektów powstaje w mniejszych miastach. Jeśli chodzi o plany deweloperów na głównych 15 rynkach w naszym kraju, to projektowanych jest niewiele obiektów pełnoskalowych. W największych miastach widać spadek podaży, ale rynkowi nieruchomości handlowych nie grozi stagnacja, ze względu na to, że w ciągu najbliższych kilku lat, spodziewany jest znaczny przyrost powierzchni handlowych w mniejszych miejscowościach.

Krajowe zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, licząc r/r, na koniec pierwszej połowy bieżącego roku odnotowały rekordowy spadek – aż o 23,5 tys. mkw. W samym pierwszym półroczu 2021 r. wzrost wyniósł 73,3 tys. mkw. Jest to nie tylko spowodowane wybuchem pandemii, ale wpływ na tę sytuację miała też redukcja zasobów handlowych sieci Tesco, a także długofalowe ograniczanie podaży w największych miastach. Absorpcja na rynku nieruchomości handlowych na analizowanych 8 największych polskich rynkach w pierwszej połowie roku wyniosła ujemne 47 tys. mkw., podczas gdy rok wcześniej było to 23 tys. mkw. Oznacza to najniższą absorpcję w historii, nie licząc pierwszego półrocza 2017 r., kiedy to doszło do zamknięcia sklepów sieci Praktiker. Należy jednak podkreślić, że niski poziom absorpcji w pierwszej połowie roku nie jest niczym dziwnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy przyrost zasobów na 8 wiodących rynkach również był ujemny (wyniósł minus 33 tys. mkw.). Absorpcja prawdopodobnie pozostanie łagodnie negatywna do końca 2022 roku, biorąc pod uwagę niską planowaną nową podaż powierzchni handlowych na 8 największych rynkach, a także zapowiadane zamknięcia obiektów marginalnych. Wskaźnik pustostanów powinien pozostać na niskim poziomie.

W pierwszej połowie 2021 r. na wszystkich monitorowanych rynkach zaobserwowano spadek czynszów referencyjnych wyrażonych w Euro. Jedynie w stolicy ceny nie uległy zmianie. Spadki czynszów były jednak umiarkowane i licząc r/r wyniosły ok. 7 procent. Eksperci oceniają prawdopodobieństwo dalszego spadku cen czynszów, jako umiarkowane, ze względu na silną presję inflacyjną, ograniczenie nowej podaży powierzchni handlowych, a także powrót klientów do centrów handlowych, po wywołanym pandemią spadku liczy odwiedzających tego typu obiekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal