Rynek nieruchomości dla sektora motoryzacyjnego

Branża motoryzacyjna w ostatnich latach notuje dynamiczny wzrost. W 2018 i 2019 roku aż trzy czwarte producentów części motoryzacyjnych planowało inwestycje w nieruchomości.

Rynek części i akcesoriów kwitnie

Branża motoryzacyjna jest drugą pod względem wielkości gałęzią polskiego przemysłu. Co więcej, prawie co dziesiąta osoba pracująca w przemyśle jest zatrudniona w branży motoryzacyjnej. Wg badań prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu obecnie w Polsce działa ok. 900 firm produkujących części i komponenty motoryzacyjne, łącznie zatrudniają one prawie 150 000 osób. Co za tym idzie, firmy z branży motoryzacyjnej miały w 2017 r. stosunkowo duży udział w sektorze nieruchomości, wynajęły bowiem około 210 000 mkw. powierzchni w nowoczesnych magazynach i obiektach przemysłowych (co stanowiło 5 proc. całkowitego popytu brutto).

W polskiej branży motoryzacyjnej powoli zaczyna dominować sektor części i akcesoriów, które z roku na rok odgrywały coraz większą rolę, a wartość ich produkcji od siedmiu lat przewyższa wartość produkcji samochodów. Co więcej, z najnowszego raportu „Automotive: Analiza rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych dla sektora motoryzacyjnego” firmy doradczej Savills płyną wnioski, że tak szybki wzrost tego sektora ma bezpośrednie przełożenie na rozwój inwestycji w zaplecze logistyczne. Szybowanie wskaźnika transakcji najmu powierzchni magazynowych i przemysłowych realizowanych przez firmy motoryzacyjne jest widoczne już od trzech lat. Sektor nieruchomości magazynowych i przemysłowych od tego czasu notuje największe wzrosty i obecnie jest liderem na rynku nieruchomości komercyjnych. Na tak dynamiczny rozwój nieruchomości magazynowych kluczowy wpływ ma przede wszystkim branża e-commerce i sektor motoryzacyjny, stanowiący od dawna jeden z podstawowych fundamentów polskiej gospodarki.

Zaplecze logistyczne

Z raportu sporządzonego na podstawie badań przeprowadzonych wśród producentów części samochodowych przez firmę MotoFocus wynika, iż trzech na czterech z nich miało w planach powiększenie własnych powierzchni produkcyjnych, magazynowych lub biurowych w 2018 lub 2019 roku.

Zgodnie z szacunkami SDCM kluczowi dystrybutorzy części w Polsce wykorzystują łącznie około 660 000 mkw powierzchni magazynów centralnych, co stanowi pięciokrotność powierzchni Pałacu Kultury i Nauki. Natomiast z badań Savills wynika, iż w 2017 r. przedstawiciele polskiej branży motoryzacyjnej wynajmowali 211 000 mkw. powierzchni magazynowej i przemysłowej (czyli przybliżoną wielkość około 30 boisk piłkarskich), najczęściej na Górnym Śląsku, w Poznaniu oraz w hubie magazynowym blisko zachodniej granicy Polski. Największą transakcją najmu w 2017 roku był magazyn typu BTS dla koncernu BMW, budowany w Świecku (32 000 mkw.) przez firmę Goodman.

Od trzech lat liczba transakcji najmu w tym sektorze rośnie. Co prawda w ostatnich latach udział branży motoryzacyjnej w popycie netto na powierzchnie magazynowe i przemysłowe wynosił jedynie kilkanaście procent, jednak rola sektora motoryzacyjnego jest tu większa, niż wynika to ze statystyk. Wszystko to za sprawą firm motoryzacyjnych z łańcucha dostaw firm (np. operatorzy logistyczni i sektor handlowy, w tym e-commerce). Należy mieć na uwadze, że rynek najmu nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych to jedynie niewielka część ogółu nieruchomości wykorzystywanych w sektorze motoryzacyjnym. Wiele zakładów, fabryk i magazynów mieści się w budynkach własnościowych lub obiektach starszego typu o niższym standardzie.

Prognozy dla motoryzacyjnej branży nieruchomości

Przed branżą motoryzacyjną w Polsce klaruje się rewolucja zdefiniowana jako Przemysł 4.0, będący integracją najnowocześniejszych technologii ze światem maszyn i urządzeń. Dzięki automatyzmowi możliwa jest produkcja krótkich serii w krótszym czasie, znaczny wzrost wskaźnika efektywności fabryk, spora redukcja kosztów i rozwiązanie problemów z brakami kadrowymi. Wszystkie te czynniki mogą się przyczynić do tego, że wkrótce w branży motoryzacyjnej zmianie ulegną metody produkcji, a tym samym zmniejszenie niezbędnej do produkcji powierzchni. Poszerzenie zastosowania pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) może wpłynąć na zakończenie ery stałych linii produkcyjnych – to roboty dostarczałyby elementy na stacjonarne stanowisko robocze. Z kolei znacznie większa automatyzacja przechowywania produktów na regałach może wpłynąć na wzrost zapotrzebowania i popularności na wyższe budynki. Być może będzie to miało wpływ na nowe standardy wyliczania stawek za najem nieruchomości w oparciu o kubaturę budynku, a nie, tak jak jest to obecnie, zamiast metrażu powierzchni.

W najbliższych latach na popyt na powierzchnie magazynowe wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej będzie miało wpływ nie tylko pojawienie się w Polsce nowych inwestorów i ekspansja obecnych najemców, ale także zmiana obiektów na klasę A przez firmy do tej pory niekorzystające z nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Źródło: http://www.outsourcingportal.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal