Rynek inwestycyjny nieruchomości na podstawie analizy PKO BP

Departament Analiz PKO BP przedstawił cykliczny raport dotyczący rynku nieruchomości komercyjnych. Wynika z niego, że chociaż obecnie w gospodarce, zwłaszcza w Europie Zachodniej, widać odbicie, to w niedalekiej przyszłości wzrost ten może zostać zahamowany przez wiele negatywny czynników.

W III kwartale 2021 r. odnotowano wzrost Produktu Krajowego Brutto o 5,1 proc. r/r. W ostatnim kwartale 2021 będzie on prawdopodobnie równie silny, ale eksperci ostrzegają, że pojawia się wiele czynników ryzyka dla dalszego wzrostu gospodarczego. Z szacunków wynika, że wzrost PKB w 2021 r. osiągnie 5,4 proc., a w kolejnym roku 5,1 proc. z zastrzeżeniem jednak, że bilans ryzyka dla przedstawionej prognozy jest asymetryczny w dół.

Trwająca wciąż pandemia Covid-19 odbiła się na wynikach obrotów rynku inwestycyjnego sektora biurowego oraz handlowego. W pierwszej połowie ubiegłego roku odnotowano spadek obrotów o ok. 32 proc. r/r. Wyniosły one ogółem 1,99 mld Euro. Największy spadek odnotowano w handlu oraz na rynku powierzchni biurowych. Porównanie sytuacji na rynku polskim z rynkami europejskimi pokazuje, że w naszym kraju skutki pandemii są bardziej odczuwalne.

Licząc 4q skumulowany wolumen transakcyjny na koniec pierwszego półrocza 2021 r. był na poziomie 4,3 mld euro, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku wynosił 7,6 mld euro. Tak niskiego wyniku nie odnotowano od III kwartału 2017 roku. Pandemia przyszła w momencie, gdy krajowy rynek inwestycyjny był bardzo rozgrzany, a to powoduje, że spadki, które w związku z nią nastąpiły, odnoszą się do wysokiej bazy. Eksperci podkreślają jednak, że pomimo silnych spadków, obroty są obecnie wyższe niż średnia z lat 2009-2018. Obroty sektora magazynowego przekroczyły w pierwszej połowie 2021 r. poziom obrotów sektora powierzchni biurowych, co nie jest często spotykane na rynku. Analizy pokazują, że obroty r/r za III kw. 2021 mogą wynieść 1,4 mld Euro, a więc pomimo słabego początku roku, w całym 2021 r. spadek nie będzie aż tak duży.

Na polskim rynku inwestycyjnym od wielu lat dominują nabywcy zagraniczni. Jest to spowodowane między innymi tym, że polskie podmioty obowiązują mniej korzystne rozwiązania podatkowe. 60 proc. inwestorów w III kw. 2021 r. pochodziło z Europy, ale tylko 2 proc. stanowiły podmioty krajowe. W ostatnim kwartale zauważalny jest spadek zainteresowania ze strony inwestorów z Azji (7 proc.) oraz Afryki (2 proc.). Duże zainteresowanie inwestycjami w sektorze magazynowym jest dobrym sygnałem dla polskiego rynku. Potwierdza to, że inwestorzy wciąż mają możliwości i są skłonni inwestować w sektorze nieruchomości komercyjnych. Kluczowe staje się oszacowanie, jaki długoterminowy wpływ na rynek i zachowania społeczne będzie miała pandemia, ponieważ przekłada się ona m.in. na sposób korzystania z powierzchni biurowych i w tym sektorze prawdopodobnie jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal