Rynek biurowy w 2021 r., perspektywy rynku na przyszłość według raportu PKO BP

Ilość nowoczesnych przestrzeni na polskim rynku biurowym wraz z końcem 2021 roku odpowiadała niemal 11,2 mln mkw. Cechą charakterystyczną minionego roku było znacznie zmniejszone tempo przyrostu zasobów, które wyniosło 490 tys. mkw., podczas gdy w 2020 roku liczba opiewała na 675 tys. mkw. Co ciekawe zwiększanie zasobów w 2021 roku okazało się najwolniejsze od 2012 roku i było pokłosiem pandemii COVID-19, a także dojrzewaniem rodzimego rynku, co najpewniej będzie skutkować długoterminowym trendem wolnego przyrostu zasobów w kolejnych latach.

Podaż na rynku biurowym w 2021 r. i perspektywy na kolejne lata

Nowa podaż na rynku biurowym w 2021 roku oscylowała przy 550 tys. mkw. i była zdecydowanie niższa w porównaniu ze średnimi wynikami w latach 2017-2020 tj. 724 tys. mkw. Z powodu pandemii koronowirusa nowa podaż za 2021 r., którą w 2020 r. szacowano na niemal 980 tys. mkw., osiągnęła tylko 60 proc. pierwotnego założenia. Jedynie w Warszawie podaż pozostała na wysokim poziomie za sprawą nowych obiektów, które miały być oddane do użytku jeszcze w 2020 r.

Raport PKO BP przewiduje, że w 2022 roku podaż w poszczególnych regionach powinna znowu przyspieszyć, z uwagi na sfinalizowanie opóźnionych inwestycji z 2021 roku i może zbliżyć się do wyniku 500 tys. mkw. przy dotrzymaniu wszelkich wcześniej ustalonych terminów. W 2023 roku w kontekście nowej podaży spodziewany jest wynik około 350 tys. mkw. Lata 2023-2024 mogą zaś stanąć pod znakiem gwałtownej luki podażowej na warszawskim rynku, gdzie szacuje się wynik poniżej 100 tys. mkw. rocznie. Po tym czasie możliwe jest tylko niewielkie odbicie z powodu ograniczeń popytowych i podażowych, głównie w centrum stolicy.

Stan pustostanów w 2021 roku i prognozy na przyszłość

Średni współczynnik pustostanów w 2021 roku na rynkach, które zostały opisane w raporcie, wynosił 13,39 proc. i wzrósł o 211 pb r/r, mimo iż podaż była znacznie niższa od pierwotnie zakładanej. Ilość pustostanów ogółem wzrosła r/r o 312 tys. mkw, do poziomu 1,63 mln mkw. co jest wynikiem najwyższym w historii. Pomimo słabej i ciągle słabnącej absorpcji wzrost liczby pustostanów w Polsce osiągnął apogeum w drugiej połowie 2020 roku ze wzrostem o 300 tys. mkw. W pierwszej połowie 2021 roku przyrost osiągnął rezultat 235 tys. mkw., zaś w drugiej połowie 2021 roku już jedyne 80 tys. mkw. W 2022 roku eksperci przewidują nieznaczny przyrost pustostanów w Warszawie, a na innych, regionalnych rynkach (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań) sytuacja będzie najpewniej gorsza, jednak spodziewane opóźnienia w oddawaniu kolejnych inwestycji do użytku ograniczą przyrost niewynajętych powierzchni do wartości poniżej 200 tys. mkw.

Czy czynsze na rynku biurowym rosną?

W 2021 roku czynsze najmu biur, które w raporcie PKO BP wyrażone są w euro, utrzymywały swoją wartość w trendzie bocznym i wynosiły 17,5 euro za 1 m mkw. miesięcznie w Warszawie oraz 12,50-14,75 euro na analizowanych rynkach regionalnych. W efekcie COVID-19 czynsze efektywne w stolicy nieco spadły, od tego czasu obserwowana jest stabilizacja. Spadki czynszów w trakcie pandemii koronawirusa były ograniczone, inaczej niż po kryzysie w 2008 roku. Taki obrót sytuacji może być pokłosiem dużych bodźców związanych z inflacją, zaś same czynsze idą w górę znacznie wolniej od inflacji konsumenckiej lub producenckiej. Specjaliści przewidują, że w kolejnych kwartałach nastąpi stabilizacja czynszów bądź ich nieznaczny wzrost, zwłaszcza w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal