Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Jednym z rodzajów nieruchomości są nieruchomości komercyjne. Nie nadają się one do zamieszkania, lecz są budowane pod obiekty handlowe, usługowe, rozrywkowe lub biurowe z myślą o zysku rozłożonym w czasie. Najistotniejsza jest tu lokalizacja, która musi umożliwiać dogodny dostęp do oferowanych usług lub produktów klientom.

Zwykle nieruchomości komercyjne powstają w centrach miast, tworząc czasami zespoły tego typu obiektów. W przypadku posiadania przez miasto odpowiedniej sieci dróg budynki o przeznaczeniu handlowym, biurowym, rozrywkowym, usługowym, sportowym czy magazynowym mogą powstać również na obrzeżach miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie tras.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

fot. gopixa/bigstockphoto.com

Istnieje kilka podziałów nieruchomości komercyjnych. Jednym z nich jest podział ze względu na przeznaczenie:

  • pod biurowiec,
  • pod magazyny,
  • galerie handlowe,
  • kina,
  • zakłady produkcyjne,
  • sklepy wielkopowierzchniowe.

Najważniejszym podziałem jest ten ze względu na przeznaczenie, funkcje (typy budynków związane z danym rodzajem działalności): nieruchomości budowane pod zakłady produkcyjne, sklepy wielkopowierzchniowe, kina, lokale użytkowe, galerie handlowe.

Kolejnym podziałem jest ten związany z lokalizacją: w centrum miast bądź na ich obrzeżach. Nieruchomości komercyjne tworzone pod biurowce, galerie handlowe bądź miejsca rozrywki muszą znajdować się w centrach miast, przy wielkich skupiskach ludności. Natomiast nieruchomości pod magazyny, hale czy też zakłady produkcyjne wymagać będą inwestowania na obrzeżach.

Istotnym podziałem na rodzaje nieruchomości komercyjnych jest ten dotyczący ich wielkości. Przygotowując obiekty komercyjne pod lokale usługowe czy użytkowe ich powierzchnia powinna mieć maksymalnie kilkadziesiąt metrów kwadratowych. W przypadku hal produkcyjnych, magazynów musi być ona odpowiednio większa.

Przyjmując kryterium charakteru zabudowy, wyróżniamy: nieruchomości wolnostojące (np. centra dystrybucyjne, magazyny) bądź wbudowane (lokalowe).

Popyt na tego rodzaju nieruchomości jest duży, stąd wysokie ceny lokali za wynajem. Jeśli zatem poszukujemy nieruchomości, które mają nam przynieść spory zysk rozłożony w czasie, to warto zainwestować w nieruchomości komercyjne. Pamiętajmy, że generują one dwa rodzaje zysku: profity od najemców i wzrost wartości danej nieruchomości. Ponadto takie inwestycje są stabilne, gdyż trendy na rynku nieruchomości komercyjnych nie ulegają tak gwałtownym wahaniom jak w przypadku instrumentów inwestycyjnych.

Największą popularnością na rynku nieruchomości cieszą się biurowce oraz galerie handlowe. Na tym sektorze rynkowym bowiem cały czas obserwuje się wzrost inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal