REIT w Polsce

REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot inwestujący w istniejące nieruchomości komercyjne i osiągający zyski z ich najmu lub dzierżawy. Zwykle ma on formę spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Dochód jest wypłacany w formie dywidendy. Tego typu fundusze istnieją na świecie od lat 60. XX wieku, a sama idea powstała w USA już w XIX w. Natomiast w Polsce do tej pory się nie przyjęły z przyczyn legislacyjnych, choć od niedawna podejmowane są próby ich upowszechnienia.

Za granicą ok. 75 proc. funduszy emerytalnych inwestuje w REIT-y, które stanowią nawet 10 proc. ich aktywów. Takie instytucje funkcjonują w 34 krajach. Zalety REIT-ów to długoterminowe zyski i zabezpieczenie przed inflacją. Za granicą mają one także szczególny status podatkowy – ich dochody są opodatkowane jednorazowo i jest to tylko podatek od wypłaconej dywidendy.

jojojojo/bigstockphoto.com

jojojojo/bigstockphoto.com

Stowarzyszenie REIT Polska promuje upowszechnienie tej formuły w Polsce i wspólne inwestowanie w nieruchomości komercyjne. Małgorzata Kosińska, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że formuła REIT prowadzi do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, a także uzupełnia system emerytalny poprzez umożliwienie emerytom zainwestowania oszczędności. Dzięki temu kapitał, który obecnie jest przechowywany na kontach oszczędnościowych, będzie mógł pracować na korzyść właścicieli.

Aktualnie na polskich nieruchomościach komercyjnych zarabiają przede wszystkim cudzoziemcy, w tym zagraniczne REIT-y. Stowarzyszenie ma na celu stworzenie uwarunkowań prawnych, dzięki którym polscy emeryci będą mogli stworzyć własne REIT-y. Zakłada się, że uruchomienie takich funduszy może zwiększyć wpływy do budżetu państwa nawet o 200 mln zł dzięki podatkom od dywidend. Wicepremier Mateusz Morawiecki chce je wprowadzić do Polski wraz ze wszelkimi preferencjami podatkowymi, lecz zmiany takie miałyby wejść w życie dopiero od 2018 r. Jednak na naszym rynku już działa spółka funkcjonująca na zasadzie REIT – REINO Dywidenda Plus (choć pod koniec czerwca br. jej zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu IPO w związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową po brytyjskim referendum). Echo Investment, Griffin Real Estate i Redefine Properties zamierzają również stworzyć spółkę o formule podobnej do REIT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal