Podatek od wynajmu lokalu usługowego

Podatek od dochodu osiągniętego z tytułu najmu lokalu usługowego może być rozliczany dwojako: jako najem prywatny, stanowiący odrębne źródło przychodów, lub w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku podatnik ma do wyboru opodatkowanie ryczałtem w wysokości 8,5% przychodu, albo na zasadach ogólnych według stawki 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu. Przedsiębiorca zajmujący się wynajmowaniem lokalu w ramach działalności może rozliczyć się na zasadach ogólnych według stawki 18% lub 32%, albo w wysokości 19%, jeśli wybierze podatek liniowy.

Podatek od wynajmu

Decydując się na wybór konkretnej formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę wiele pobocznych kwestii, które przy tej okazji trzeba będzie uwzględnić, w tym:

  • formalności, jakimi mamy czas i ochotę się zajmować (np. rejestracja działalności gospodarczej przed zawarciem umowy najmu);
  • konieczność ewidencjonowania przychodów i ewentualnie kosztów – przy wyborze ryczałtu jest ich o wiele mniej, a będąc przedsiębiorcą trzeba już prowadzić pełną księgowość;
  • sposób rozpoznawania przychodów – w najmie prywatnym będzie miała tu zastosowanie zasada kasowa, a przy działalności gospodarczej określając wysokość przychodu uwzględnia się kwoty należne;
  • rozliczenie roczne, które wysyła się do urzędu skarbowego;
  • konieczność odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Można wyodrębnić pewne ogólne zasady, które pomogą w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania. Jeśli w danym przypadku występują wysokie koszty uzyskania przychodu, np. odsetki od kredytu, wysoka amortyzacja, wtedy bardziej opłacalne będzie rozliczanie się według skali podatkowej. Jeśli jednak kosztów takich nie ma, z reguły to wybór ryczałtu spowoduje konieczność odprowadzenia niższego podatku. Jest to ponadto forma najprostsza, nie rodząca takich formalności jak pozostałe metody.

Zarejestrowanie działalności natomiast trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami i biurokracją. Jeśli podatnik i tak już jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, wtedy wciągnięcie do tego przychodów z najmu może być korzystne z punktu widzenia podatkowego. Podobnie gdy wynajmuje on kilka mieszkań. W takim wypadku nawet warto rozważyć zarejestrowanie działalności, aby urząd skarbowy nie miał zastrzeżeń do rozliczania uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal