Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych wszedł w życie

1 stycznia weszły w życie zmiany w ustawach o PIT i CIT, wprowadzające podatek minimalny od nieruchomości, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł. Oznacza to dodatkowe obciążenie dla właścicieli galerii handlowych, biurowców czy wielkopowierzchniowych marketów.

Zmiany mają na celu uniemożliwienie unikania opodatkowania. Nowy podatek od nieruchomości będzie pomniejszał podatek dochodowy. W związku z tym, jak zapewnia Dyrektor departamentu do spraw dochodowych w Ministerstwie Finansów Maciej Żukowski, obciążenie nie dotknie podmiotów, które podatek dochodowy odprowadzają. Ma to być jedynie mobilizacja dla tych, którzy uchylają się od tego obowiązku.

Galeria handlowa

fot. bigstockphoto.com

Nowelizacja obejmie właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych, o przeznaczeniu komercyjnym, których wartość wynosi 10 milionów złotych lub więcej. Obejmie więc budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowane jako następujące obiekty:

 • centra handlowe,
 • domy towarowe,
 • samodzielne sklepy i butiki,
 • pozostałe nieruchomości handlowo-usługowe oraz budynki biurowe (wyłączone z tej kategorii będą budynki urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów).

Opodatkowanie nie obejmie budynków, które podatnik wykorzystuje wyłącznie lub w głównym stopniu, na cele własne lub na cele:

 • kulturalne,
 • naukowe,
 • naukowo-techniczne,
 • oświatowe,
 • ochrony środowiska,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • dobroczynności, kultu religijnego,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia w wodę.

Według Ministerstwa wprowadzenie zmian było konieczne, ponieważ zgodnie z szacunkami, aż 65 % podmiotów skutecznie unika odprowadzania podatku od uzyskanych dochodów.

Po wprowadzeniu zmian podatnik, który zobowiązany jest do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości, może:

 • zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) lub
 • wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli podatek minimalny jest niższy niż kwota tej zaliczki.

Wysokość podatku wynosi 0,043 % miesięcznie, co daje 5 % w skali roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal