Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych – nowelizacja ustawy

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o CIT i PIT, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Zmiany miałyby dotyczyć podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych.

Jedną z modyfikacji planowanych przez ministerstwo miałby być sposób określania kwoty wolnej od podatku. Obecnie opodatkowanie dotyczy budynków wartych powyżej 10 mln zł, przy czym bierze się pod uwagę każdy budynek osobno. Po zmianie kwota wolna miałaby dotyczyć podatnika i wszystkich posiadanych przez niego budynków, niezależnie od ich liczby.

Igor Stepovik/bigstockphoto.com

Kolejną zmianą jest opodatkowanie tylko budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub w leasingu. Budynki niewynajęte miałyby nie być opodatkowane.

Minimalnym podatkiem dochodowym miałyby być objęte wszystkie budynki poza mieszkalnymi, które są objęte programami rządowymi i samorządowymi dotyczącymi budownictwa społecznego.

Podatnik będzie mógł także złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego. Zwrot podatku minimalnego przez organ podatkowy nastąpi po potwierdzeniu prawidłowości rozliczenia.

Przewiduje się także wprowadzenie specjalnej klauzuli mającej przeciwdziałać unikaniu podatku minimalnego. Byłaby ona stosowana wobec transferów dokonywanych wyłącznie po to, by uniknąć podatku minimalnego. Organy podatkowe miałyby nie uznawać takich transferów dla celów rozliczania podatku minimalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal