O czym pamiętać wynajmując lokal dla firmy?

Decyzja o wynajmie lokalu na użytek firmy, jest jedną z ważniejszych decyzji biznesowych i nieraz ma wpływ na powodzenie interesu. Wybierając lokal pod wynajem, pod uwagę należy wziąć wiele czynników, w tym charakter wykonywanej działalności, który decyduje zarówno o wielkości lokalu jak i jego lokalizacji.

Dogodna lokalizacja

Firmy opierające się np. na działalności produkcyjnej, korzystające z wielkogabarytowych maszyn, na miejsce działania wybierać powinny raczej przedmieścia, o dużo mniejszym natężeniu ruchu, ale dobrze skomunikowane. Mniejsze firmy, których sposób działania opiera się np. na kontakcie z klientem, decydować się powinny na lokalizacje w centrach miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych lub w dzielnicach biznesowych. Innymi kryteriami, jakimi należy się kierować przy wyborze są wielkość lokalu, w zależności od potrzeb, wygląd zewnętrzny budynku, wielkość witryn, wejście bezpośrednio z ulicy, możliwość zawieszenia reklamy. Następnie należy zdecydować się na sposób wyposażenia wnętrza, lub jego brak. Zanim jednak podejmie się ostateczną decyzję, należy dobrze przeanalizować kwestie finansowe – najem lokalu w Warszawie, Krakowie, Trójmieście generuje spore koszty, które na starcie mogą być obciążeniem ponad miarę, szczególnie dla małej firmy.

Przemyślana umowa najmu

Następnym krokiem jest zabezpieczenie się od strony prawnej i formalnej. Podstawą do podpisania umowy najmu jest oczywiście dobrze sporządzony dokument, który stanowi ochronę interesów stron, a także zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu korzystania z lokalu. W internecie dostępnych jest wiele wzorów umów, jednak w razie wątpliwości warto poradzić się prawnika. Prawidłowo sporządzona umowa zawiera podstawowe informacje o samym lokalu, ale co równie ważne, o jego właścicielu. Jeśli wynajmującym jest firma, na umowie winny się znaleźć takie dane jak nazwa, adres, numer KRS, NIP oraz REGON. Jeśli wynajmującym jest osoba fizyczna, istotnymi informacjami są  imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, a także – po niedawnej nowelizacji przepisów – numer PESEL, który w przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem przeciwko właścicielowi nieruchomości, znacznie przyspieszy postępowanie sądowe, a tym samym ewentualne postępowanie egzekucyjne.

O czym trzeba pamiętać wynajmując lokal dla firmy

Może się tak stać, np. kiedy właściciel zatrzyma bezpodstawnie wpłaconą przez nas kaucję lub jeśli rozwiąże przed terminem umowę podpisaną na czas określony. Ponadto umowa najmu zawiera informacje o wysokości czynszu i ewentualnych innych opłat, terminie płatności, prawach i obowiązkach stron, o sposobie zmiany wysokości czynszu, a także okresie jej obowiązywania. Istnieje bowiem możliwość zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony. Wybór oczywiście należy do stron, a zasadnicza różnica polega na tym, że umowa na czas określony może być rozwiązana przed terminem, tylko w określonym przepisami i wymienionych w umowie przypadkach. Dla firmy stanowi to zabezpieczenie tego rodzaju, iż przed upływem określonego terminu, jeśli umowa będzie wykonywana zgodnie z jej warunkami, właściciel nie może wypowiedzieć najmu, bez poniesienia konsekwencji finansowych, rekompensujących firmie poniesioną szkodę. Działa to oczywiście także w drugą stronę, w przypadku rozwiązania przez wynajmującego umowy przed czasem, konieczne będzie opłacanie czynszu za okres pozostały do jej wygaśnięcia zgodny z umową. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia określa się w umowie. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane pisemnie w formie aneksów. Warto także sporządzić protokół odbioru lokalu, który określa jego stan techniczny oraz ewentualne wyposażenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal