Nowa wersja ustawy o REIT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu, tzw. REIT. Został on opublikowany pod koniec 2016 r. Do 9 czerwca ministerstwo czeka na opinie dotyczące projektu. Według założeń nowe prawo mogłoby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Czym są spółki typu REIT? Skrót pochodzi od angielskiego pojęcia Real Estate Investment Trust. Spółki te kupują i sprzedają nieruchomości oraz nimi zarządzają. Działalność ta przynosi dochody, które są wypłacane akcjonariuszom jako dywidendy.

jojojojo/bigstockphoto.com

Projekt przewiduje, że na polskim rynku REIT-y (spółki rynku wynajmu nieruchomości – SRWN) mają działać jako spółki akcyjne zarejestrowane na terenie Polski i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Co najmniej 80% przychodów takich spółek ma pochodzić z wynajmu bądź zbycia nieruchomości. Spółki mają wypłacać 90% dochodów akcjonariuszom w formie dywidend, a kwota ta ma być opodatkowana stawką CIT 8,5%, bez pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne. Dochody z inwestycji kapitałowych w spółki rynku wynajmu nieruchomości miałyby podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, co dotyczyłoby zarówno podatników CIT, jak i PIT.

Stowarzyszenie REIT Polska stwierdza jednak, że projekt wymaga jeszcze dopracowania i zgłasza do niego kilka uwag. Zdaniem stowarzyszenia należałoby np. rozszerzyć definicję nieruchomości o grunty, dać prawo REIT-om do inwestowania w spółki poza Polską oraz w spółki osobowe, joint venture i fundusze, sprecyzować definicję zysków do dystrybucji i opodatkowania, a także przeanalizować zaproponowane zasady opodatkowania.

Mimo iż ustawy jeszcze nie ma, na polskim rynku już pojawiły się spółki z branży REIT. Od kilku lat na rynku funkcjonuje spółka Reino Partners, która jak dotąd utworzyła trzy dywidendowe struktury inwestycyjne. W kwietniu spółka Griffin Premium zadebiutowała na warszawskiej GPW. Przewiduje się, że powstanie rynku REIT w Polsce przyciągnie inwestorów i spowoduje ożywienie na giełdzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal