Magazyn – kupić czy wynająć?

W zależności od charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz od naszych (bliższych lub dalszych) zamiarów biznesowych, już na wstępnym etapie planowania warto zastanowić się nad kwestią kupna bądź wynajmu nieruchomości, w której będzie znajdowała się główna siedziba/biuro firmy. Prowadząc działalność wymagającą dysponowania większą powierzchnią, pozwalającą na przykład na składowanie znacznej ilości zakupionego towaru lub wyprodukowanych produktów, z pewnością będziemy szukali magazynu.

Istotnymi czynnikami, jakimi kieruje się większość osób poszukujących tego typu nieruchomości, jest ich lokalizacja oraz (poniekąd wiążąca się z nią) bliskość infrastruktury drogowej. „Dobry magazyn”, oprócz dogodnego rozplanowania przestrzennego i odpowiedniego wyposażenia (suwnica, regały i tym podobne), powinien być usytuowany w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

Magazyn - kupić czy wynająć?

Równie ważna, w kwestii wyboru konkretnego obiektu jest jego ostateczna cena – zawierająca czynsz, przekazywany w uzgodnionych odstępach czasu właścicielowi nieruchomości, tak zwane opłaty eksploatacyjne oraz inne należności, wynikające na przykład z konieczności przeprowadzenia nieplanowanych remontów lub napraw. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi najmu i dzierżawy lokali użytkowych (a takim jest między innymi magazyn), za przeprowadzenie większych zmian modernizacyjnych odpowiedzialny jest właściciel pomieszczenia. Zatem, ewentualny najem nieruchomości magazynowej wiązać się będzie z koniecznością nawiązania dość ścisłej współpracy z jej właścicielem.

Rozważając najem lub kupno magazynu, warto przede wszystkim zastanowić się nad celem oraz rzeczywistym okresem, w jakim zamierzamy go użytkować. Jeśli nastawiamy się wyłącznie na składowanie określonych towarów w stosunkowo krótkim czasie (np. pięć lat), najem określonej powierzchni wydaje się idealnym rozwiązaniem. Standardowa umowa najmu wiąże nas z danym obiektem (i jego właścicielem) na okres od około trzech do pięciu lat. Jest to o tyle znaczące, ponieważ z jednej strony pozwala nam w przybliżeniu zaplanować w miarę stałe wydatki, związane z utrzymaniem firmy, z drugiej natomiast umożliwia elastyczne podejście do prowadzonego przez nas biznesu. Istotny jest również fakt, że koszty najmu na ogół nie wymagają inwestycji znacznego kapitału i/lub zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu inwestycyjnego. Dodatkowo, w przypadku braku konieczności przeprowadzenia większych zmian adaptacyjnych, najmując (dzierżawiąc) daną powierzchnię, możemy zacząć jej użytkowanie właściwie od dnia podpisania umowy. Decydując się na wynajęcie magazynu musimy jednak pamiętać o możliwości wzrostu kwoty czynszu o wartość inflacji.

Alternatywą do wynajmu magazynu jest jego kupno. Na pierwszy „rzut oka”, korzyści wynikające z opisywanego wyżej rozwiązania wydają się przeważające – krótkotrwałe zobowiązanie, możliwość korzystania z nieruchomości bez konieczności dysponowania większym kapitałem oraz brak potrzeby opracowania systemu zarządzania obiektem. Biorąc jednak pod uwagę wspomnianą już zależność od właściciela nieruchomości, warto przemyśleć możliwość jej zakupu.

Kupno jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z długotrwałą inwestycją kapitału. Jeśli dysponujemy gotówką, musimy liczyć się z jej dłuższym zamrożeniem – jeśli natomiast zmuszeni jesteśmy do pokrycia zakupu kredytem bankowym, musimy uwzględnić koszty tego zobowiązania w wieloletniej kalkulacji naszego budżetu. Bez względu jednak na formę finansowania, kupno magazynu gwarantuje nam przede wszystkim swobodę, między innymi w zakresie zarządzania nieruchomością, przeprowadzania prac modernizacyjnych oraz wynajmowania części powierzchni innym podmiotom gospodarczym. Jeśli prowadzona przez nas firma prosperuje na rynku już dość długo, a nasze długoletnie plany rozwojowe wiążą się z konkretnym miejscem i/lub realizacją konkretnego przedsięwzięcia, zakup magazynu wydaje się bardziej opłacalny niż jego najem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal