Jak wynająć lokal na sklep?

Decydując się na otwarcie sklepu przede wszystkim należy zacząć od znalezienia najlepszej dla niego lokalizacji. To bowiem stanowi o powodzeniu interesu. Wśród wielu ofert najmu należy wybrać tę, która umożliwi dotarcie do sklepu jak największej ilości klientów, i ważne przy tym jest, że lokalizacja zależeć powinna od charakteru sprzedawanych produktów.

Dla sklepu mięsnego najlepszym wydaje się położenie nieco bardziej na uboczu, w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub bezpośrednio na nich, ponieważ tego rodzaju zakupy najczęściej robi się w drodze do domu. Sklep spożywczy wielobranżowy można właściwie umiejscowić zarówno w centrum jak i wśród zabudowań mieszkalnych, ważne jednak aby zapełnić nim lukę na lokalnym rynku, a nie otwierać go obok dobrze prosperujących sieciówek. Natomiast lokal na sklep odzieżowy warto umiejscowić przy głównej ulicy lub deptaku, na trasie między ważnymi punktami, np. centrum a dworcem autobusowym.

shop

Po wyborze konkretnej nieruchomości, należy zwrócić uwagę, czy lokal spełnia warunki formalne przewidziane prawem dla lokali użytkowych, zatem czy posiada stosowne decyzje wynikające z prawa budowlanego. Ponadto, w zależności od charakteru działalności, różne są wymagania co do wyposażenia i wyglądu lokalu użytkowego, narzucane przez SANEPID, a rozłożenie pomieszczeń, instalacja sieci wodno-kanalizacyjnej, a także wentylacja muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych.

Lokal przeznaczony na sklep spożywczy musi zapewniać pracownikom odpowiednie, higieniczne warunki pracy, w tym także właściwą organizację miejsca pracy. W związku z tym jego wielkość musi umożliwiać takie rozmieszczenie niezbędnych maszyn i sprzętów, by można było bezpieczne i komfortowo z nich korzystać, a także by zapewniony był właściwy poziom higieny. Ogólne wymagania, którym musi sprostać lokal na sklep spożywczy można określić jako:

  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których znajduje się żywność,
  • utrzymanie w dobrym stanie sieci wodno-kanalizacyjnej, a także stanu technicznego pomieszczeń,
  • wykończenie i wyposażenie powinno być wykonane z materiałów, które z łatwością można czyścić i dezynfekować.

Dodatkowo na zapleczu sklepu muszą znajdować się toalety, które są oddzielone od pomieszczeń do przechowywania żywności. Należy zapewnić także odpowiednią ilość umywalek, z których każda będzie miała dostęp do ciepłej, bieżącej wody, i dodatkowo będzie wyposażona w środki do mycia i higienicznego suszenia rąk. Jeśli w sklepie konieczne będzie mycie żywności, powinna do tego służyć oddzielna umywalka.

W sklepie należy także wygospodarować miejsce na składowanie odpadów, które należy trzymać w szczelnie zamykanych pojemnikach, z dala od sprzedawanej żywności. Wynajmując więc lokal na sklep spożywczy należy upewnić się, że spełni on wyżej wymienione warunki określone przez inspektora sanitarnego.

Jeśli natomiast lokal ma zostać wynajęty na sklep innego rodzaju, w którym nie będzie sprzedawana żywność, nie dotyczą go wymagania w zakresie odpowiedniej ilości umywalek, oddzielnych pomieszczeń czy pokrycia powierzchni warstwami, które można łatwo dezynfekować. Należy jednak pamiętać, że taki sklep poza głównym pomieszczeniem sprzedażowym, powinien zapewniać odpowiednie warunki do odpoczynku i spożywania posiłków dla personelu. Z tego powodu lokal powinien dysponować zapleczem socjalnym lub miejscem, które w taki sposób można zaadaptować, wraz z łazienką, umywalką, dostępem do bieżącej, ciepłej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal