Jak opodatkować wynajem powierzchni biurowych?

Wynajem lokalu na biuro, jak każda działalność przynosząca dochód, podlega opodatkowaniu. Jego rodzaj różny jest w zależności od sposobu wynajmu, a dokładniej tego, czy osoba prywatna wynajmuje lokal w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Jeśli wynajem ma charakter prywatny, właściciel biura może dokonywać rozliczenia podatku dochodowego za pomocą ryczałtu, którego stawka wynosi aktualnie 8,5%, lub na zasadach ogólnych, według stawek podatku zależnych od wysokości dochodu – 18 lub 32%. Ryczałt naliczany jest od przychodu, natomiast w drugim przypadku wysokość podatku oblicza się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jeśli więc wynajmujący przewiduje, że w danym roku podatkowym poniesienie on koszty związane z wynajmem lokalu, do których zakwalifikować można remonty, koszty wyposażenia, czynsz do spółdzielni bądź odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, i będą one równe co najmniej połowie osiągniętego przychodu, wybranie zasad ogólnych może okazać się dla niego korzystniejsze. Może się bowiem okazać, że faktycznie oprowadzony w ten sposób podatek, przy odliczeniu kosztów, będzie niższy niż 8,5% ryczałtu.

 Podatek od wynajmu

Natomiast w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem lokali, na co wskazuje fakt, iż jest to jego jedyne źródło dochodu, zajmuje się tym w sposób ciągły i zorganizowany, i regularnie wynajmuje kilka lokali, zastosowanie rozliczenia na podstawie ryczałtu będzie nieprawidłowe, i może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Osoby fizyczne, prowadząc działalność gospodarczą polegającą na wynajmie biur, mogą rozliczać się na jeden z dwóch sposobów – opodatkowanie na zasadach ogólnych, w których stawka podatku wynosi 18 lub 32% w zależności od wysokości dochodu, lub według stawki liniowej z podatkiem wynoszącym 19%.

Jednak w obu przypadkach, jeśli wynajem jest lub nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatnikowi z mocy ustawy przypisane jest rozliczenie na zasadach ogólnych. Jeśli więc nie chce, aby była ono zmienione, nie musi składać w urzędzie skarbowym żadnych dodatkowych wniosków i oświadczeń. Natomiast jeśli jego wyborem jest rozliczenie na podstawie ryczałtu lub liniowo, niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenie we właściwym do rozliczeń urzędzie skarbowym. W przypadku ryczałtu dokument należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z najmu, lub do końca roku podatkowego, jeśli grudzień był pierwszym miesiącem, w którym wynajmujący osiągnął dochód.

Jeśli wynajem wynika z prowadzonej działalności, to o wyborze formy opodatkowania innej niż na zasadach ogólnych, podatnik musi zdecydować już w momencie składania wniosku o założenie działalności gospodarczej, na formularzu CEiDG – 1, lub oświadczenie o wyborze złożyć w urzędzie skarbowym, nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Wybór formy opodatkowania może zostać zmieniony w kolejnym roku podatkowym, jeśli do 20 stycznia podatnik złoży stosowne oświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal