Inwestowanie w lokal komercyjny – czy jest opłacalne?

Lokowanie kapitału w nieruchomościach jest coraz popularniejszą formą inwestycji. Jednak aby się ona zwracała, musi zostać spełniony szereg warunków. O ile w przypadku mieszkań nie są one tak istotne, o tyle w przypadku lokali komercyjnych mogą decydować o powodzeniu, a tym samym opłacalności inwestycji. Ale z drugiej strony właściwe gospodarowanie taką nieruchomością gwarantuje nawet dwukrotnie wyższą stopę zwrotu niż w przypadku wynajmowania mieszkania.

Jest jednak pewien haczyk, otóż zakup lokalu użytkowego w „chodliwej” lokalizacji to wydatek nawet kilkuset tysięcy złotych. I nie przypadkowo mowa tu o „chodliwości”, ponieważ aby lokal spełniał swoje zadanie musi leżeć w miejscu, które gwarantuje mijanie go przez dużą ilość osób. Niektóre firmy przed wynajęciem lokalu na biuro czy oddział przeprowadzają badania rynku między innymi pod kątem poruszających się w danej lokalizacji ludzi, i na tej podstawie dokonują oceny opłacalności wynajmu w danym miejscu.

business, eco, real estate and office concept - businessman and

Oczywiście poza tym warunkiem należy wiedzieć, na jaki rodzaj działalności chcemy lokal przeznaczyć. Kupowanie lokalu komercyjnego dedykowanego konkretnej branży zwiększa szansę na znalezienie najemcy, między innymi dlatego, że taki lokal wypełnia lukę rynkową, w której tej konkretnej branży brakuje. Dlatego przed zakupem nieruchomości należy przeprowadzić badanie rynku, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju firmy w danym miejscu nie ma, a jakimi branżami jest już ono nasycone. Kolejny salon fryzjerski być może nie będzie już potrzebny, ale za to brakuje placówki bankowej. Kupowanie lokalu pod konkretną branżę wiąże się z koniecznością zbadania samej branży, i tego, jakie lokale są w niej najbardziej pożądane, jakiej powinny być wielkości i czy muszą posiadać szczególne cechy. Wynajem lokalu użytkowego nastawiony na konkretnego najemcę pozwala także zdobywać doświadczenie ułatwiające zakup kolejnej inwestycji.

Na korzyść wynajmu lokalu użytkowego w porównaniu do wynajmu mieszkania przemawia także fakt, że z reguły umowy najmu zawierane są długoterminowo, a koszty przystosowania lokalu do potrzeb najemcy ponosi on sam. Z powodu nakładów na ten konkretny adres zależy mu na wynajmie przez możliwe najdłuższy czas, dzięki czemu, a także dzięki temu, że mamy do czynienia z firmą, zmniejsza się prawdopodobieństwo problemów z płatnościami. Ponadto w przypadku najmu komercyjnego większość dostawców usług podpisuje umowy bezpośrednio z firmą zajmującą lokal, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo wynajmującego bez narażania go na dodatkowe koszty jeśli najemca będzie opóźniał się z opłatami.

Umowy najmu komercyjnego podpisywane są także z reguły według sporządzonych wcześniej szablonów, i chociaż są dużo bardziej obszerne i szczegółowe od umów wynajmu mieszkania, to przy kolejnym najemcy papierkowa robota jest o wiele mniejsza. Wynajmowanie lokali użytkowych, ze względu na raczej długotrwały charakter tego stosunku wymaga także mniej zaangażowania ze strony wynajmującego, a tym samym mniej czasu poświęcanego na zarządzanie nieruchomością.

Mimo przytoczonych wyżej zalet tego rodzaju inwestycji, należy pamiętać, że obarczona jest ona dużym kosztem początkowym, a także wymaga wiedzy i doświadczenia biznesowego. O ile bowiem zakupione mieszkanie znajdzie prędzej czy później najemcę, to lokal usytuowany w nieciekawym miejscu, czy niespełniający szeregu wymagań narzucanych przez firmy dla swoich biur czy oddziałów, może okazać się inwestycją nietrafioną i miesiącami stać pusty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal