Hale magazynowe przy osiedlach mieszkaniowych – tak czy nie?

Hale magazynowe coraz częściej powstają w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dla inwestorów z branży logistycznej jednym z plusów lokalizacji w obszarze miejskim jest posiadanie centralnej siedziby w miejscu łatwo dostępnym dla klientów. Z kolei mieszkańcy, którzy dowiadują się, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania ma powstać centrum logistyczne, zwykle nie są zadowoleni. A może takie sąsiedztwo ma jednak jakieś plusy?

Lokalizowanie hal magazynowych bliżej osiedli mieszkaniowych często związane jest z ograniczoną dostępnością odpowiednich gruntów, rosnącą konkurencją, problemami z komunikacją, a także obostrzeniami dotyczącymi prowadzonej działalności, jakie występują w centrach miast. Mieszkańcy zwykle utożsamiają hale magazynowe z działalnością produkcyjną i obawiają się, że ich budowa spowoduje zanieczyszczenie okolicy, nadmierny hałas i inne niedogodności.

Liczba osób pracujących w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w 2019 roku wynosiła 1,1 miliona (7 proc. wszystkich pracujących w Polsce) i była o 3,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Sektor logistyczny tworzy 74 tysiące przedsiębiorstw, które odpowiadają za 30 proc. PKB. Poziom samozatrudnienia w branży wynosi 9,5 proc., co sprawia, że jest ona na 3 miejscu pod względem procentowego udziału osób samozatrudnionych. Dynamiczny rozwój branży logistycznej sprawia, że przedsiębiorcy poszukują coraz to nowych lokalizacji pod budowę swoich centrów dystrybucyjnych. Najwięcej magazynów powstaje obecnie w centralnej Polsce, w okolicach Warszawy oraz na Górnym Śląsku. Ulokowanie hal magazynowych bliżej centrum miasta pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie pojazdów i zmniejszenie ogólnej liczby podróży, co ma pozytywny wpływ na ekologię – zmniejsza się emisja dwutlenku węgla, poprawia jakość powietrza. Ponadto drogi są mniej zatłoczone, a przez to bezpieczniejsze.

Czas potrzebny na wybudowanie hali magazynowej to zwykle od kilku na nawet kilkunastu miesięcy, jeśli obiekt ma być większy, a projekt bardziej skomplikowany. W tym czasie inwestor, który wybrał lokalizację w pobliżu osiedla mieszkaniowego, powinien już zacząć nawiązywać relacje ze społecznością lokalną, aby pokazać mieszkańcom, że jego inwestycja nie tylko nie wpłynie negatywnie na ich okolicę, ale może wręcz przynieść korzyści. Przede wszystkim centrum dystrybucyjne to miejsca pracy. Nowoczesne hale magazynowe często wyposażone są na przykład w siłownię, czy boisko do piłki nożnej, które po godzinach pracy obiektu, mogą być udostępniane lokalnej społeczności. Warto również zadbać o to, żeby budowane hale nie zakłócały lokalnego krajobrazu. W tym celu wykorzystać można ekrany krajobrazowe lub drzewa, które pozwolą zasłonić hale magazynowe, zapewniając także naturalny cień i pomagając zmniejszyć efekt wyspy ciepła.

Obecnie ok. 75 proc. największych firm z branży logistycznej stawia na zrównoważony rozwój i osiągnięcie celu zerowej emisji dwutlenku węgla. Firmy stosują rozwiązania pozwalające na wytwarzanie własnej energii, gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej, inwestują we flotę elektryczną. Hale magazynowe zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych nie muszą być złym sąsiadem – mogą zapewniać lokalnym społecznościom sporo korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal