Jak przygotować lokal do zdania go właścicielowi?

Po zakończeniu terminu określonego w umowie najmu należy zdać lokal właścicielowi nieruchomości. Aby pozostać dobrze zapamiętanym oraz żeby nie narażać się na konsekwencje finansowe, należy się do tego odpowiednio przygotować.
Z formalnego punktu widzenia, upływ terminu obowiązywania umowy najmu nie wymaga podejmowania czynności związanych z jej wypowiedzeniem, ponieważ, jeśli nie zostanie przedłużona, gaśnie ona automatycznie. Jedynym dokumentem, jaki warto sporządzić, jest protokół zdawczo-odbiorczy, ale o tym później.

Office Building

Przede wszystkim zdawany lokal najemca powinien uporządkować, opróżnić ze wszystkich swoich rzeczy, a także posprzątać. Wszystkie uszkodzenia powstałe w pomieszczeniach, o ile jest to możliwe, warto naprawić we własnych zakresie, w innym przypadku właściciel może obciążyć najemcę kosztami usunięcia szkody. Jeśli korzystanie z nieruchomości wymagało dokonania w nim trwałych zmian, jak np. postawienia dodatkowej ścianki czy poprowadzenia kabli przez ścianę, a zmiany te był wcześniej konsultowane z właścicielem i wyraził on na nie zgodę, nie ma potrzeby ich cofania. Jeśli zaś wynajęliśmy lokal wraz z dodatkowymi sprzętami czy meblami, powinniśmy także i te elementy doprowadzić do pierwotnego stanu.

Po umówieniu się z właścicielem lokalu na jego oddanie, zwróceniu kluczy wraz z dodatkowymi kompletami, należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to dokument sporządzony przez strony, najlepiej w ich obecności, w którym zawarte są informacje o sprzętach, wyposażeniu, a także samym lokalu, oraz ich stanie w chwili zdania. Jeśli właściciel nie ma co do tego zastrzeżeń, powinien dokument podpisać, a jego drugą wersję wręczyć najemcy, który także powinien zamieścić tu swój podpis. Właściciel powinien w takim wypadku zwrócić najemcy kaucję uiszczoną przez niego przy podpisywaniu umowy.
Jeśli natomiast stan któregoś z elementów wyposażenia budzi wątpliwości wynajmującego, może on rozliczyć wpłaconą kaucję na poczet usunięcia szkód. W protokole zdania lokalu strony powinny zamieścić odpowiednią adnotację o rodzaju szkody oraz o jej szacunkowej wartości, o ile to możliwe. Jeśli oszacowanie wymaga fachowej wiedzy, należy umówić się, że kaucja zostanie rozliczona po dokonaniu naprawy, po przedstawieniu rachunku przez wynajmującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal